Stemmen fra Elysium – Homer ILLIADEN og ODYSSEEN

Bragt på LitteraturNu

Man kan godt allerede nu forberede sig på at ofre en hekatombe eller to til disse herlige lydbøger, det er ren ambrosia for øregangene.

Som med al god kunst virker det som en oplagt idé, når man hører den: At lade Otto Steen Due – filologen, oversætteren, videnskabs- og gentlemanden – læse de klassiske episke digte ILLIADEN og ODYSSEEN op. De fleste af os kender nok digtene i tekstform, men de var oprindeligt en del af grækernes orale tradition og blev sandsynligvis sunget for tilhørerne. Due synger dog ikke, men læser sine fornemme genoversættelser af Homers græske vers op på de to lydbøger.

Otto Steen Due døde som bekendt tragisk sidste år under en operation, men han efterlod sig et imponerende korpus af oversættelser af antikkens største litterære værker, som generationer af danskere kan nyde godt af. Det blev, ud over Homers værker, bl.a. til Ovids METAMORFORSER (som han oversatte to gange, fordi han ”snød” lidt med en stavelse første gang) og ELSKOVSKUNST, og Vergils ÆNEIDEN. Flotte og vigtige udgivelser, ofte ledsaget af Peter Brandes fine illustrationer.

I ILLIADEN følger vi grækernes ti år lange hævn- og felttog mod troerne og deres belejring af hovedstaden Troja, hvor der som bekendt må en trojansk hest til at få adgang til byen og sejren. Krigen mellem de to folk bryder ud, da den trojanske prins Paris stjæler den skønne Helene fra Spartas konge Menelaos og bliver holdt i gang af de intrigante græske guder, som skændes og strides om, hvem der skal dø, og hvem der skal leve, mens de konstant blander sig i slagets gang.

Grækernes triumfkort er den mægtige kriger Achilleus, og hans hær af myrmidonere. De sidder dog over første del af slaget, da Achilleus er forbitret over at have fået frataget sig sit retmæssigt vundne krigsbytte af grækernes konge Agammemnon, den ’rosenkindede’ pige Bryseis. Først da Achilleus’ nære ven Patroklos falder i kamp, begiver Achilleus sig i blodrus ind i slaget.

ILLIADEN er kun et øjebliksbillede i den lange trojanske krig, således skal man kigge andetsteds for at høre om den trojanske hest, Trojas fald, og Achilleus skæbne.

I ODYSSEEN er Troja indtaget og brændt af, og de benskinneklædte grækere kan vende sejrrige hjem mod de græske øer. Undtagen dog den snilde helt Odysseus, som har opildnet havguden Poseidons vrede og må drive omkring i 10 år, før han endelig kan vende hjem til sin ø Ithika og sin kone og søn. ODYSSEEN er alle eventyrs moder, og dets struktur og tematiske indhold er kopieret og gendigtet over i adskillige værker.

Heri finder man så kanoniske og erindringsværdige scener som Odysseus møde med kykloppen, mødet med troldkvinden Kirke, der forvandler Odysseus’ besætning til grise, sirenernes sang som Odysseus hører bundet til masten, færden ned i underverdenen, og listen bliver ved.

Dues stemme egner sig fornemt til opgaven, og med hans naturlige forståelse af rytmen og takten i versene bliver det helt perfekt, og man mangler bare en buldrende arne og et glas krydret vin i hånden for at fuldende oplevelsen. Man skal dog være opmærksom på, at det ikke er den slags lydbøger, man hører, mens man sidder i metroen eller på cyklen. Hertil kræver de for meget koncentration. De er nærmere af den slags, man sætter på anlægget derhjemme. I den forstand skal udgivelserne nok betragtes som supplement til de glimrende tekstlige udgaver fra Dues hånd.

Men muserne var så sandelig med Otto Steen Due, så tøv ikke med at høre ham fortælle om ’vreden der greb Peleiden Achilleus/ vreden den fæle som voldte Achaierne tusinde kvaler,/ sendte behjertede sjæle af talrige helte til Hades/ og lod dem selv blive slængt som æde for hurtige hunde,/ grådige gribbe og ravne så Zeus´s vilje blev fuldbragt’.